Poprad

Poprad

Poprad je administratívnym, hospodárskym a kultútnym centrom regiónu pod Tatrami. Mesto leží v juhozápadnej časti Popradskej kotliny, preteká ním rieka Poprad.
K Popradu patria štyri pôvodne samostatné časti. Od roku 1945 Spišská Sobota a Veľká, od r. 1960 Stráže pod Tatrami a od r. 1977 Matejovce. V chotári mesta ležia klimatické kúpele Kvetnica.
Začiatky osídľovania siahajú až do praveku. Poprad vznikol v prvej polovici 13. storočia. Mesto patrilo medzi menšie mestá Spoločenstva spišských Sasov. V 16. a až 18. storočí sa v chotári ťažila medená ruda. V 18. storočí malo mesto trhové právo. Obyvateľstvo sa zaoberalo zväčša poľnohospodárstvom a drobným remeslom. V roku 1692 tu vznikla papiereň, najstarší podnik v meste. Dôležitým medzníkom v rozvoji Popradu bolo pripojenie na Košicko-Bohumínsku železnicu v roku 1871.
V Poprade sa nachádza ranogotický kostol sv. Egídia z 13. storočia (z pôvodnej stavby sa zachovala veža, časť lode a presbytérium) s nástennými maľbami z 15. storočia. Pri kostole je renesančná zvonica z roku 1658.