Štrbské Pleso

Štrbské Pleso

Štrbské Pleso (po poľsky: Szczyrbskie jezioro) je najtypickejšie morénové jazero (pleso) vo Vysokých Tatrách na Slovensku.

Nachádza sa v nadmorskej výške 1346 m n. m. v miestach, kde sa spájajú Furkotská a Mlynická dolina. Má rozlohu 19,76 ha, maximálnu hĺbku 20 m, dĺžku 640 m a šírku 600 m. Priemerne 155 dní v roku je pokryté ľadom. Je to druhé najväčšie pleso na Slovensku. Nevteká doň ani z neho nevyteká nijaký povrchový potok.